Medbring selv

I dagplejen bedes I selv medbringe følgende:

 

- Ude-/Indetøj

modermælkserstatning og specialkost.